+381 21 781 425
E-shop
REL zavarivanje

REL zavarivanje

RUČNO ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE

Ručno elektrolučno zavarivanje je zavarivanje sa obloženom elektrodom. Za topljenje osnovnog i dodatnog materijala koristi se toplota električnog luka. Da bi došlo do zavarivanja mora da se uspostavi električni luk između vrha osnovnog i dodatnog materijala. Dalje zavarivanje se omogućuje konstantnim kretanjem vrha elektrode od strane zavarivača u pravcu zavarivanja, pri čemi se mora održavati potrebna dužina električnog luka. Za zavarivanje se koriste elektrode sa različitim vrstama obloge, razlikuju se rutilna, celulozna i bazična obloga.

Rutilna obloga daje lep izgled šava i dobre mehaničke osobine. Celulozna obloga je pogodna za sve položaje zavarivanja, koristi se za koreni zavar cevovoda i prisutan je visok sadržaj vodonika. Sa druge strane bazična obloga ima nizak sadržaj vodonika, obezbeđuje dobre mehaničke osobine, pogotovo žilavost.

U zavisnosti od vrste obloge bira se vrsta struje za zavarivanje. U slučaju rutilne ili celulozne obloge najčešće se koristi jednosmerna struja direktne polarnosti ili naizmenična struja, dok se jednosmerna struja indirektne (obrnute) polarnosti koristi za bazičnu oblogu. Nakon zavarivanja dolazi do obrazovanja zaštitne troske koja usporava hlađenje metala šava i vrši njegovu zaštitu od spoljašnje atmosfere, legiranje i dezoksidaciju metala šava. Uklanjanje troske se vrši specijalnim čekićem.

Za uspostavljanje električnog luka koriste se dve tehnike, prva je dodrom i odmicanjem a druga je povlačenjem elektrode.

Prekidanje električnog luka može se izvesti podizanjem elektrode međutim to dovodi do nastanka greške u šavu. Stoga je uvek bolja varijanta za prekidanje električnog luka povlačenje elektrode unazad.All rights reserved 2017