+381 21 781 425
E-shop

Tehnički gasovi

Tehnički gasovi se koriste u raznim oblastima kao što su nauka, medicina, istraživanje i u nejvećoj meri za potrebe industrije. Tehnički gasovi ispunjavaju zadatke pri obradi metala kao što je rezanje i zavarivanje. Obezbeđuju efikasniji i kvalitetniji rad što danas predstavlja jednu od najbitnijih stvari za industriju.
Tehnički gasovi za zavarivanje omogućuju, pri izboru odgovarajućeg gasa, bolju kontrolu metalne kupke, dobijanje šava odličnog kvaliteta i estetskog izgleda. 

TEHNIČKI GASOVI ZA ZAVARIVANJE:

MAG postupak zavarivanja:

Za ugljenične čelike, kotlovske čelike, čelike za cevovode, termički obrađene čelike koriste se:
M 21, M 22 
 

Za nerđajuće čelike i legure nikla koriste se:
M12-1,  M12-2 

MIG postupak zavarivanja:

Za aluminijum, bakar, nikl i njihove legure koriste se:

I 1 (Argon)

TIG postupak zavarivanja:

Za zavarivanje legiranih čelika, aluminijuma, bakra, nerđajućih čelika, legura nikla, titanijuma koriste se:

I 1 (Argon)
I 2 (Helijum)
Smeša Argon-Helijum

TEHNIČKI GASOVI ZA REZANJE METALA:

 

Argon (Ar) – U tehnici zavarivanja, čist ili u gasnim smesama sa CO, CO2, H2 i N2.U metalurgiji za termičku obradu i proizvodnju visokolegiranih čelika, za zaštitu odlivaka.

Kiseonik (O2) - Primenjuje se u procesima sagorevanja radi postizanja viših temperatura. U metaloprerađivačkoj industriji i metalurgiji za sečenje i zavarivanje, za intenziviranje tehnoloških procesa.

Acetilen (C2H2) – Primenjuje se kod oksiacetilenskog plamena u tehnici zavarivanja i sečenja metala.

Vodonik (H2- Koristi se u industriji stakla, obradi dragog kamenja, sečenja i zavarivanja metala
 

All rights reserved 2017