+381 21 781 425
E-shop

Simulator zavarivanja

Soldamatic simulator zavarivanja je prvi uređaj u svetu koji primenjuje izmenjenu stvarnost (Augmented reality - AR), uvodeći AR kao ključni element u procesu obuke zavarivača.

 

Za razliku od virtuelne stvarnosti (Virtual reality – VR), AR interfejs omogućava interakciju korisnika u realnom vremenu i realnom radnom okruženju.

Soldamatic simulator zavrivanja je prisutan u više od 45 zemalja sveta

Više od 1200 simulatora se koristi u centrima za obuku, školskim ustanovama i u industriji

 

Industrijski lideri kao što su VW grupa ili General Motors aktivno koriste Soldamatik simulator zavarivanja u obukama tehničkih timova

 

68% manji troškovi za materijal koji se potroši tokom obuke

56% smanjeno vreme obuke od početnika do zavarivača u radionici

400% povećan broj obučenih zavarivača uz zadržavanje postojeće infrastrukture

34% više sertifikovanih zavarivača

82% smanjena verovatnoća od nastanka profesionalnih povreda jer simulator insistira na zauzimanju pravilnog i ergonomskog položaja tokom zavarivanja

Metodološki, simulator je zasnovan na bazi savremenih kompjuterskih igara – nivoi od lakog, preko srednjeg do naprednog, dolazi do aktiviranja takmičarskog duha polaznika kursa,

 

Omogućeno je neograničeno ponavljanje vežbi (nivoa) dok polaznik ne ovlada materijom

 

Sve teoretske i praktične vežbe su usaglašene sa spacifikacijama i instrukcijama IWS, AWS, nemačkog DWS i svih ostalih referentnih tela

 

Prednosti za instruktore zavarivanja:

 

Motivacija polaznika kroz personalizovane kurseve – svi kursevi se mogu prilagoditi svakom pojedinačnom polazniku

 

Veći broj ponavljanja u simulatoru dovodi do visokog kvaliteta i prolaznosti polaznika po prelasku a praktičan rad

 

Sve vežbe se mogu pregledati i komentarisati kroz sekciju Virtuelne učionice – svi propusti su jasno vidljivi, instruktor može da ukaže i otkloni uzroke nedostatka, snimak svakog zavara se arhivira u dosije polaznika kursa

 

Analitički modul omogućava za svakog polaznika:

Pregled u realnom vremenu

Ocenjivanje u realnom vremenu

Izradu detaljnih izveštaja

 

Po ovim elementima se program kursa prilagođava korisniku – „pojačava“ se tamo gde je nivo znanja i veštine slabiji radi dobijanja odgovarajućeg opšteg rezultata

 

Za industrijske korisnike prednost se ogleda u:

  1. Konstantna i održiva obuka personala u zavarivanju – testiranja u tehnologijama zavarivanja
  2. Upotreba AR radi boljeg razumevanja teorije i procedura zavarivanja (WPS)
  3. Primena simulatora na stvarnom uzorku iz Vaše proizvodnje radi optimizacije proizvodnih koraka i radnog položaja zavarivača
  4. Formiranje sopstvene zavarivačke škole / laboratorije uz upotrebu postojećih resursa

 

Industrijski korisnici:

Mercedes-Benz

VW grupa

MAN

John Deere

LG

Liebherr

 

 

Po dostavljenom upitu dajemo ponudu za simulator zavarivanja u svemu po sledećem:

Osnovna ponuda sadrži:

1)     Simulator osnovni paket

Postupci zavarivanja: REL, MIG/MAG punom žicom, MIG/MAG punjenom žicom, MAG punjenom samozaštitnom žicom, TIG

Materijal: Ugljenični čelik Debljina materijala: 3 mm, 6 mm, 10 mm

Dodatni materijal:

REL Bazična, celulozna, rutilna elektroda (Ø2,5 mm; Ø3,25 mm; Ø4 mm);

MIG/MAG puna žica ER 70S-6 (Ø0,8 mm; Ø1 mm; Ø1,2 mm),

MIG/MAG punjena žica E71T1 (Ø1 mm; Ø1,2 mm); E71T7 (Ø1mm),

TIG Žica (Ø2 mm; Ø2,4 mm),

Elektroda za TIG zavarivanje: Volfram

Zaštitni Gas:

CO2  (MIG/MAG punjena žica),

Argon (TIG),

Argon-CO(MIG/MAG)

Izbor struje zavarivanja: DC (+), DC (-), AC

Režim rada: 2 takta, 4 takta

Softver za analizu zavarenog spoja: Analysis module

Tehničke karakteristike simulatora:

Hard disk: SSD 60GB

Grafička karta: GTX750,

Matična ploča: ASUS RAM 4GB DDR3,

Procesor: Intel i7,

Operativni sistem: Seaberry OS optimizovan za Soldamatic,

Internet veza: WiFi+ kartica, Ethernet veza,

Napajanje: 650W/120-240V

 

 

 

2)      Maska za simulaciju

HD LCD ekran od 5,6“, dve  kamere

rezolucije 752 x 480 a 60 fps,

Napajanje kamere: 5V

 

 

 

3)      MIG/MAG gorionik

Original ABICOR BINZEL gorionik stvarne mase,

 Euro priključak za gorionik

 

 

 

 

4)      TIG gorionik

Original ABICOR BINZEL gorionik stvarne mase,

stezno telo elektrode, elektroda

 

5)      Dodatni materijal za TIG

Dodatni materijal u obliku elektrode 

 

6)      Klješta sa elektrodom za REL

Originalna 500 A klješta za elektrodu stvarne mase, mehanizam koji

simulira trošenje elektrode

 

7)      Radni komadi

Radni komad ploča-ploča; preklopni spoj

Radni komad ploča-ploča; sučeoni spoj

Radni komad ploča-ploča; ugaoni spoj

Radni komad cev-cev; sučeoni spoj

Radni komad cev-ploča; ugaoni spoj

Postavljanje radnih komada u proizvoljni položaj

Postavljanje radnih komada u držač (opciono)

Posebni radni komadi- na zahtev

 

 

8)      Ruter sa antenom

Konekcija između simulatora i računara, Neophodan pri praćenju rada kandidata

  

 

9)      Teacher Software

Kreiranje sopstvenog kursa (teorija, test, vežba)

Kreiranje profila kandidata,

Praćenje više kandidata istovremeno

Izveštaj o rezultatima za svakog kandidata

 

 

 

2. Dodatni paket

 

1)      Soldamatic Server

·         Povezivanje više simulatora sa računarom

·         Za učionice, pri upotrebi dva ili više simulatora

2)      Radni stalak

·         Brzo i lako postavljanje radnih komada

·         Podešavanje položaja za zavarivanje

 

3)      Transportni kofer

·         Siguran transport simulatora i opreme

·         Specijalno dizajniran za Simulator

·         Dva odvojena kofera

·         Gornji kofer za Simulator i kacigu

·         Donji kofer za prateću opremu

 

4)      Osnovni materijal

·         Nerđajući čelik

·         Aluminijum

Dodatni materijal koji ulazi u paket sa osnovnim materijalom

REL:

Nerđajući čelik 316 (Ø2,5 mm; Ø3,25 mm; Ø4 mm); Aluminijum E5356 (Ø2,5 mm; Ø3,25 mm; Ø4 mm)

MIG/MAG:

Nerđajući čelik SOLID WIRE ER 315 LSi (Ø0,8 mm; Ø1 mm; Ø1,2 mm); Aluminijum SOLID WIRE ER 5356 (Ø1 mm; Ø1,2 mm)

TIG:

Nerđajući čelik 316L (Ø2 mm; Ø2,4 mm); Aluminijum AlMg 5356 (Ø2 mm; Ø2,4 mm)

 

5)      Zaštitni gas

CO2  (MIG/MAG); Argon-O2 (MIG/MAG); Argon-CO2 (MIG/MAG punjena žica)

6)      Zavarivački kursevi

DVS kurs- REL; DVS kurs- MIG/MAG; DVS kurs- TIG


All rights reserved 2017