+381 21 781 425
E-shop

Simulator zavarivanja

                                                    

Soldamatic je sistem pomoću kojeg se vrši obuka zavarivača. Radi na principu proširene stvarnosti. Znatno smanjuje troškove obuke uz povećanje efikasnosti programa obuke za zavarivanje. To poboljšava proces učenja kod studenata, tako da su dovoljno obučeni pre odlaska u realnu radionicu.

ŠTA JE PROŠIRENA STVARNOST (engl. Augmented Reality)???

Termin Augmented Reality (proširena ili dopunjena) realnost je termin koji opisuje korisnikovo viđenje sveta prošireno kompjuterski generisanim tekstom, slikom i zvukom. Prvi put se pominje 1990. od strane istraživača u Boingu Augmented Rality su nazivali aplikaciju koji su nosili tehničari da bi im prilikom popravki bio vidljiv raspored kablova na ekranu.Zašto je bitna upotreba SOLDAMATIC simulatora pri obuci

Rešenje za obimnu obuku zavarivanja

Najkompletnija edukativna platforma za obuku zavarivača zasnovana na proširenoj realnosti prema: AWS, ASME oblas IX, UNE-EN 287 i EN ISO 6947

Metodologija

Baziran na proširenoj stvarnosti i elementima igre kako bi samo učenje bilo atraktivnije i uključivanje u sledeću generaciju industrijskih radnika.

Instruktorski softver

Pomoću instruktorskog softvera (Teacher software)  u virtualnoj učionici mogu da se prate svi postupci, a ocena se vrši u okviru modula analize.


Inernacionalni program obuke

Predavanja i praktični deo je u skladu sa specifikacijama i smernicama internacionalnog instituta za zavarivanje (IWS), zatim AWS-a, DVS-a...

Održavanje i unapređenje sistema

Besplatno unapređenje softvera, online tehnički seminari, daljinska tehnička podrška širom sveta.

Sigurna i zelena tehnologija

Ova tehnologija pomaže smanjenju emisije štetnog CO2, koji postoji pri tradicionalnoj obuci zavarivača, takođe izbegavaju se i rizici od povreda.Soldamatic katalog:

Catalogue_Soldamatic_2016_RGB_EN.pdf

All rights reserved 2017