+381 21 781 425
E-shop

Sertifikacija

Proficut d.o.o u saradnji sa Slovačkim međunarodnim akreditacionim telom vrši kvalifikaciju i izdavanje sertifikata za zavarivače, lemioce i osoblje koje vrši zavarivanje i rezanje.

SERTIFIKAT ZAVARIVAČA SE IZDAJE PREMA STANDARDU

ISO EN SRPS 9606-1:2014

Ovaj standard utvrđuje zahteve za kvalifikaciono ispitivanje zavarivača za zavarivanje čelika topljenjem. *

SERTIFIKAT ZA LEMIOCA SE IZDAJE PREMA STANDARDU

ISO EN SRPS 13585:2013

Ovaj standard utvrđuje osnovne zahteve za kvalifikaciono ispitivanje lemioca i operatora lemljenja dajući uslove za tvrdo lemljenje, ispitivanje, proveru, krierijum prihvatljivosti i opseg kvalifikacije sertifikata.*

SERTIFIKAT ZA OSOBLJE KOJE VRŠI ZAVARIVANJE SE IZDAJE PREMA STANDARDU 

ISO EN SRPS 14732:2014

Ovaj standard utvrđuje zahteve za ocenu operatora zavarivanja za zavarivanje topljenjem i zavarivača za elektrootporno zavarivanje kod potpuno automatizovanog i automatskog zavarivanje metalnih materijala.*


* Ovaj tekst je u potpunosti preuzet sa web stranice INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

 

All rights reserved 2017