+381 21 781 425
E-shop
MIG/MAG zavarivanje

MIG/MAG zavarivanje

MIG/MAG

Prenos dodatnog materijala koje je u obliku žice može se vršiti na sledeće načine:

      1. U mlazu, koji se postiže sa strujama koje su veće od granične vrednosti i najčešće sei zvodi u zaštit argona ili helijuma.
      2. Drugi način za prenos dodatnog materijala je kratkospojeni prenos, za koji se koriste najmanje vrednosti struje i prečnika žice
      3. Treći način je prenos u krupnim kapima, on je negde između ova dva načina i najčešće se upotrebljava pri zavarivanju sa CO2.

Kao zaštitni gas kod MIG postupka koristi se argon, helijum ili njihova smeša. Kod MAG postupka zaštitni gas je najčešće ugljendioksid ili mešavina gasova koji imaju svojstva aktivnog gasa.

Elektrodna žica koja služi kao dodatni materijal za zavarivanje načešće se nalazi u obliku kotura koji je smešten u sam uređaj za zavarivanje. Za MIG/MAG postupak najčešće se kao struja zavarivanja koristi jednosmenrna struja indirektne polarnosti jer daje stabilan luk i ravnomeran prenos dodatnog materijala. S druge strane direktna polarnost se koristi kod tankih limova kada je potrebno da je dubina uvara manja. Zbog smanjene stabilnosti luka naizmenična struja se ne koristi kod MIG/MAG postupka.

Na izgled šava pri MIG/MAG zavarivanju pored osnovnih parametara kao što su vrsta i struja zavarivanja, brzina zavarivanja, prečnik žice, vrste gasa, bitan uticaj ima i nagib elektrodne žice. Nagibom elektrode u odnosu na njen vertikalni položaj oblik šava se menja od širokog i plitkog ka uskom i dubokom.

Zavarivanje može da se vrši tehnikom unapred ili tehnikom unazad. Najčešće se zavarivanje vrši tehnikom unapred jer je lakše kontrolisati metalnu kupku i pogodnije je za koreni zavar. S druge strane zavarivanjem unazad ostvaruje se maksimalna dubina penetracije.

Zavarivanje sa punjenom žicom

Punjena žica sadrži prašak čijim se sagorevanjem obezbeđuje zaštita metala šava, ova žica se naziva još i samozaštitna žica. Žici koja sadrži prašak a ne može da obezbedi dovoljnu zaštitu metala šava mora se u toku zavarivanja dovesti dopunska zaštita najčešće ugnjedioksid. Prednost zavarivanja sa punjenom žicom u odnosu na zavarivanje sa običnom žicom je u tome što se preko zaštitnog praška može izvršiti dodatno legiranje metala šava. Takođe i uticaj zaštitnog gasa na sam kvalitet šava je dosta manji.

All rights reserved 2017