+381 21 781 425
E-shop

Kvalifikacije tehnologije

Proficut d.o.o u saradnji sa Slovačkim međunarodnim akreditacionim telom vrši specifikaciju i  kvalifikaciju tehnologije zavarivanja, lemljenja i rezanja.

KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA SE VRŠI PREMA STANDARDIMA

ISO EN SRPS 15613 

ISO EN SRPS 15614

Standard ISO EN SRPS 15613:

Ovaj standard utvrđuje kako je preliminarna specifikacija tehnologije zavarivanja kvalifikovana na bazi ispitivanja pre proizvodnje. *

Standard ISO EN SRPS 15614:

Ovaj standard utvrđuje kako se preliminarna specifikacija tehnologije postupka zavarivanja određuje kvalifikacijom tehnologije zavarivanja. Ovaj standard je deo serije standarda čije su pojedinosti date u EN ISO 15607:2003. *

KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE LEMLJENJA SE VRŠI PREMA STANDARDU

ISO EN SRPS 13134

Ovaj evropski standard utvrđuje osnovna pravila (postupke ispitivanja, ispitne uzorke za specifikaciju i kvalifikaciju tehnologija tvrdog lemljenja za sve materijale, metalne i nemetalne. Očekuje se, gde je to neophodno, da se razviju posebni zahtevi za pojedine industrije, u ovom okviru a detaljno će se dati u odgovarajućim standardima primene.*

KVALIFIKACIJA TEHNOLOGIJE REZANJA SE VRŠI PREMA STANDARDU

ISO EN SRPS 1090-2

Ovaj evropski standard utvrđuje zahteve za izvođenje konstrukcijskih radova u čeliku kao konstrukcija ili kao fabrikovanih elemenata, proizvedenih od: - toplo valjanih proizvoda od konstrukcijskog čelika zaključno sa klasom S690; - hladno oblikovanih elemenata i limova zaključno sa klasom S700; vruće valjani i hladno oblikovani austenitski, feritni-austenitski i feritni nerđajući čelik; - vruće valjani i hladno oblikovani konstrukcijski šuplji profili, uključujući standardni opseg i po meri izrađene valjane proizvode i šuplje profile proizvedene zavarivanjem. Ovaj evropski standard može takođe da se koristi za konstrukcioni čelik zaključno sa klasom S960, pod uslovom da su uslovi za izvođenje provereni prema kriterijumu pouzdanosti a bilo koji dodatni neophodni zahtevi utvrđeni. Ovaj evropski standard utvrđuje zahteve nazavisno od vrste i oblika čelične konstrukcije (npr. zgrade, mostovi, pločaste ili rešetkaste elemente) uključujući konstrukcije izložene zamoru ili seizmičkim dejstvima. Zahtevi su izraženi u smislu klasa izvođenja. Ovaj evropski standard se primenjuje na konstrukcije projektovane u skladu sa relevantnim delom EN 1993. Ovaj evropski standard primenjuje se na konstrukcijske elemente i limove kao što je definisano u EN 1993-1-3. Ovaj evropski standard se primenjuje na spregnute čelične i betonske konstrukcije projektovane u skladu sa relevantim delom EN 1994. *

* Ovaj tekst je u potpunosti preuzet sa web stranice INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

All rights reserved 2017