+381 21 781 425
E-shop

Istorijat i razvojni put firme

Firma Proficut d.o.o. direktno zastupa veliki broj svetskih proizvođača i u osnovi se bavi zavarivanjem i rezanjem. Pored prodaje opreme za zavarivanje i rezanje tu spada i servisiranje aparata za zavarivanje i CNC mašina za rezanje. Proficut d.o.o. vrši kvalifikaciju zavarivača, lemioca, tehnologije zavarivanja, obuke CNC operatera i dr. Proficut d.o.o. vrši stručne usluge, savetuje klijente radi optimizacije proizvodnje, vrši obuku zaposlenih kako bi se zajednički došlo do rešenja u nabavci opreme i sistema u mašinskoj radioničkoj i industrijskoj proizvodnji. Takođe vrši se i retrofit polovnih CNC mašina za rezanje vodom, laserom, gasom i plazmom.

U okviru firme nalaze se administrativne prostorije i maloprodajni objekat koji je prevashodno namenjen za snabdevanje lokalnih metaloprerađivačkih preduzeća i zanatlija. U sklopu istog objekta se nalazi magacinski proctor, servis za aparate za zavarivanje i plazma uređaje, hala za smeštaj CNC mašina na kojima se vrši obuka, servis i ispitivanje. U sklopu firme se još nalazi i prostor za 4 zavarivačka mesta za obuku i sertifikaciju zavarivača za sve postupke zavarivanja, učionica sa 8 simulatora CNC mašina, depo sa tehničkim gasovima i izdvojeni magacinski prostor od preko 3.000m² u kome se vrši retrofit i prilagođavanje CNC mašina individualnim potrebama kupaca.

Proficut d.o.o. zastupa sledeće renomirane svetske proizvođače:

 

Microstep (Slovačka) prodaja, instalacija i servis mašina za CNC rezanje metala plazmom, laserom, vodenim mlazom i gasom

 

Hypetherm (SAD) prodaja i servis ručnih i mašinskih plazma uređaja,

 

Kjellberg (Nemačka) prodaja i servis mašinskih plazma uređaja i elektroda,

 

Alfa In (Češka) prodaja i servis aparata za zavarivanje i plazma rezanje i prateće opreme,

 

EWM (Nemačka) prodaja i servis aparata za zavarivanje i prateće opreme,

 

TEKA (Nemačka) prodaja, instlacija i servis filterskih sistema,

 

Parker Torchology (Holandija) prodaja i servis gorionika i prateće opreme za zavarivanje i plazma rezanje,

 

Orbitec (Nemačka) prodaja i servis sistema za orbitalno zavarivanje,

 

Soldamatic (Nemačka) prodaja i servis sistema za obuku u tehnologijama zavarivanja

 

GCE (Češka) prodaja i servis gasne opreme.

 

Siegmund (Nemačka) zavarivački stolovi i oprema za stolove za zavarivanje 
All rights reserved 2017