+381 21 781 425
E-shop

TIG

ZAVARIVANJE U ZAŠTITNOM GASU

Da bi sprečio prodor vodonika, azota i kiseonika iz vazduha u rastop, zona zavarivanja se mora efikasno zaštiti.

Za zavarivanje u zaštitnom gasu osim MIG i MAG postupka koristi se i:

·         Zavarivanje netopljivom elektrodom od legure volframa u zaštiti inertnog gasa (TIG)

TIG postupak predstavlja elektrolučno zavarivanje sa netopljivom elektrodom od legure volframa. 

Zavarivanje može da se izvodi sa i bez dodatnog materijala, a kao zaštitni gasovi najčešće se koriste argon, helijum i njihove smeše u određenim odnosima.

Za TIG postupak zavarivanja koriste se i naizmenična i jednosmerna struja obe polarnosti. 

Jedna od glavnih karakteristika TIG postupka zavarivanja je ta što se ovaj postupak koristi najčešće za zavarivanje manjih debljina materijala. 

Zavarivanje se vrši u svim položajima, a najviše se primenjuje za zavarivanje nerđajućih čelika, vatrootpornih, obojenih i reaktivnih materijala.

Veliku primenu ima pri zavarivanju korenih zavara, dok se ostatak zavarenog spoja može izvesti nekim drugim postupkom. 

Pored zavarivanja TIG postupak se koristi i za doradu jer je unos toplote TIG zavarivanjem dosta manji u odnosu na ostale postupke, samim tim se izbegavaju deformacije radnog komada nakon dorade.

Jednosmerna struja direktne polarnosti daje najdublji i najuži šav, stoga se ova struja najviše upotrebljava pri zavarivanju čelika, nikla, bakra i njegovih legura. 

Korišćenjem jednosmerne struje indirektne polarnosti se dobijaju najširi i najplići šavovi. Međutim zavarivanje jednosmernom strujom indirektne polarnosti daje nestabilan luk, kao i prljanje elektrode i otvora za isticanje gasa, što je nepovoljno, pa to predstavlja jedan od razloga zašto se TIG zavarivanje ne vrši sa ovom vrstom struje. Za zavarivanje aluminijuma, magnezijuma i njegovih legura kao i nekih vrsti bronzi koristi se naizmenična struja.

All rights reserved 2017